Tiedote: 
Yhdistyksemme haluaa oikaista Kouvolan Sanomien digilehdessä 30.3.2024 ollutta artikkelia koskien Repsikka ry:tä ja Romurallia, sekä harhaanjohtavia mielikuvia, joita sen perusteella lukijoille saattoi tulla. 
Yhdistyksemme ei ole kokenut aiheelliseksi tiedottaa artikkelin aiheena olleesta Romurallin hallikilpailusta enempää, kuin aiheesta on aiemmin kerrottu. Mutta nyt julkaistu artikkeli harhaanjohtavine sisältöineen pakottaa meidät ottamaan aiheen esille. 

Aivan aluksi haluamme tuoda esille, että Kouvolan Sanomat ei missään vaiheessa artikkelia tehdessään ole ollut yhteydessä yhdistykseemme tai sen edustajaan. Artikkelissa esitetyt väitteet eivät edusta yhdistyksemme kantaa. Artikkelissa haastateltu Sheikki Laakso on irtisanoutunut Repsikka ry:n hallituksesta marraskuussa 2023, eikä ole ollut millään lailla osallinen yhdistyksen toimintaan tai päätöksentekoon sen jälkeen. 

Vuosina 2022 ja 2023 Romuralli on ollut Repsikka ry:n toimintaa. Vastuu sen järjestämisestä on yksiselitteisesti ollut yhdistyksellämme, vaikkakin sisäisen työjaon perusteella eri henkilöt keskittyvät yhdistyksen eri toiminnointojen operatiiviseen hoitamiseen. 
Repsikka ry järjesti kaudella 2023 kuusi Romuralli kilpailua, joista yksi oli juhlakilpailu Kouvolan jäähallissa. Kyseinen kisa jouduttiin kuitenkin keskeyttämään, koska halliin muodostui liikaa häkää. Romurallin oli tarkoitus olla yhdistyksen varainhankinnan keino, jonka tuotot ohjataan hyväntekeväisyystyöhön.
 
Valitettavasti edellinen kilpailukausi kokonaisuudessaan jäi tappiolliseksi useita kymmeniä tuhansia euroja. Myös kyseinen hallikisa olisi tuottanut tappiota joka tapauksessa, vaikka kisaa ei olisikaan jouduttu keskeyttämään. 
Yhdistyksemme on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa ja hallikisaa koskevia sopimuksia on päivitetty sitä mukaan, kun uutta tietoa on ollut saatavilla. Repsikka ry ja Kouvolan kaupunki ovat päässeet molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun koskien hallikisan tilavuokraa koskevia vastuita. 
Emme kuitenkaan halua kommentoida sopimuksen tarkempaa sisältöä julkisesti. Haluamme kuitenkin tuoda julki, että yhdistyksellämme ei ole minkäänlaisia vaateita Kouvolan kaupunkia kohtaan, esim julkisen anteeksipyynnön muodossa. Kaikki tarvittavat keskustelut tapahtumasta ja siihen liittyvistä seikoista on käyty reilussa ja hyvässä hengessä osapuolten kesken. 

Repsikka ry ei jatkossa enää järjestä Romurallia. Yhdistyksemme luopui Katajaharjun avustuskeskuksesta vuoden 2023 lopussa ja myymme irtaimistoa, jotta saamme katettua edellisvuoden tappiot ja vältettyä konkurssin uhka.
Copyright josmiina2024, All Rights Reserved.