Yöpäivystys on säilytettävä


Ympärivuorokautinen päivystys on säilytettävä Kouvolan Ratamossa 
Tässä vetoomuksessa esitetään perustelut Ratamon yöpäivystyksen säilyttämiseksi Kouvolassa. 
Osoitan, että yöpäivystyksen jatkaminen on välttämätöntä asukkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Noin 80 000 asukkaan Kouvola on Suomen mittakaavassa suuri kaupunki, missä toimii useita tehtaita.  Alueen väestö on keskimääräistä vanhempaa. Vapaa-ajan asukkaita on tuhansia, erityisesti kesäaikaan.

Alueen kaksi varuskuntaa, Karjalan prikaati (vuosittain koulutetaan noin 4000 varusmiestä ja kantahenkilökuntaa on 600) ja Utin jääkärirykmentti (vuosittain koulutetaan noin 220 varusmiestä ja kantahenkilökuntaa on 460), lisäävät terveyspalveluiden kysyntää. 
Päätöksissä tulisi huomioida myös maamme 11. suurimman kaupungin sijainti lähellä rajavyöhykettä turvaten näin paremmin mahdollisia poikkeusoloja. 

Myös mm. Tykkimäen huvipuistossa, Repoveden kansallispuistossa, Unescon maailmanperintökohde Verlassa sekä alueen tapahtumissa vierailevat turistit käyttävät päivystyspalveluja. Useilta alueilta, erityisesti Repovedeltä ja Kouvolan pohjoisista osista, olisi kohtuuttoman pitkä matka siirtyä päivystykseen Kotkaan saakka.

Kouvolassa on yksi Suomen suurimmista Väyläviraston ratapihoista. Kaupunki on merkittävä risteyskohta myös valtatieliikenteelle. 
Nämä tekijät lisäävät mahdollisia onnettomuuksia ja kuljetusten (myrkylliset aineet) riskitilanteita. Valtatie 15 Kouvolan ja Kotkan välillä on vaarallinen. Sen turvallisuutta parannetaan vasta vuosien kuluttua. Matka Kotkaan olisi tehtävä myös pimeällä, haastavissa sääolosuhteissa, vaikka potilas itse joutuisi ajamaan autoa Yöpäivystyksen puuttuminen Kouvolasta lisäisi onnettomuusriskiä matkalla Kotkaan. 

Erityisen kriittinen hoitotarve on sydän- ja aivoinfarkteissa, joissa hoitoon pääsyn viivästyminen voi johtaa kuolemaan. 
Ongelmaksi koituu myös se, että hoitoon hakeutumisen kynnys kasvaa kello 22–07 välillä. 

Kaupungin vetovoimaisuus säilyy, jos terveyspalvelut ovat saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Tämä on erityisen tärkeää, kun houkutellaan uusia asukkaita tai pohditaan, miten nykyiset asukkaat saadaan säilytettyä. '
Paikallinen psykiatrinen sairaala ja saattohoitoyksikkö tarvitsevat lähellä toimivaa yöpäivystystä vakavien ja välittömästi hoitoa vaativien tilanteiden vuoksi. 

Jos psykiatrinen sairaala joudutaan siirtämään Kotkaan, rakentamisen lisäkustannuksiksi on arvioitu 15–20 miljoonaa euroa. Näiden tilanteiden nopea ja tehokas käsittely on kriittistä. Lisäksi on tunnistettu muitakin erityistarpeita, joita paikallinen yöpäivystys tukee. Tällainen tarve on mm. apu poliisille. 
Yöpäivystyksen lakkauttaminen lisäisi kustannuksia erityisesti lisääntyneenä ambulanssi- ja taksiliikenteenä, mutta myös poliisiautoliikenne Kotkan ja Kouvolan välillä lisääntyisi. 

Lisäksi nykyisissä hyvinvointialueen käyttämissä kiinteistöissä on pitkäaikaisia sopimuksia, joiden kustannuksista ei pääse eroon. Kotkaan mahdollisesti tarvittaisiin tilojen lisärakentamista. 
Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaan mukaan kustannukset lisääntyisivät vuositasolla usealla miljoonalla eurolla. Mahdollisesti tarvittavat kertaluontoiset rakennushankkeet voivat olla paljonkin suurempia. 

Aamuisin ruuhkautuva paikallinen päivystys hidastaisi palvelua, kuormittaisi työntekijöitä ja laskisi hoidon laatua. Tämä voi johtaa pitkittyneisiin sairaus- ja sairaalajaksoihin sekä korkeampiin hoitokustannuksiin. Kotkan päivystys kuormittuisi huomattavasti nykyistä enemmän, eivätkä tilat ole riittävät tähän. 

Hallituksen linjaus on herättänyt keskustelua mediassa. Tuhannet kansalaiset yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä muiden asiantuntijoiden kanssa ympäri Suomea ovat ilmaisseet tukensa Kouvolalle. Näiden perusteiden valossa Ratamon yöpäivystys on säilytettävä Kouvolassa.
Copyright josmiina2024, All Rights Reserved.